Hải, Vy Quốc, Trần Đình Tô, and Ngô Văn Liêm. “XÁC ĐỊNH CHUYỂN DỊCH HIỆN ĐẠI ĐỚI ĐỨT GÃY SÔNG HỒNG THEO SỐ LIỆU LƯỚI GPS TAM ĐẢO - BA VÌ (1994 - 2007)”. Vietnam Journal of Earth Sciences 33, no. 3 (March 22, 2012): 474–479. Accessed July 22, 2024. https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/438.