Hướng, Nguyễn Văn, Phan Trọng Trịnh, and Hoàng Ngọc Đang. “TRẠNG THÁI ỨNG SUẤT KIẾN TẠO HIỆN ĐẠI KHU VỰC BỂ CỬU LONG”. Vietnam Journal of Earth Sciences 33, no. 3 (February 8, 2012): 457–464. Accessed August 11, 2022. https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/399.