Trịnh, Phan Trọng, Nguyễn Văn Hướng, Ngô Văn Liêm, Trần Đình Tô, Vy Quốc Hải, Hoàng Quang Vinh, Bùi Văn Thơm, Nguyễn Quang Xuyên, Nguyễn Viết Thuận, and Bùi Thị Thảo. “KIẾN TẠO HIỆN ĐẠI VÀ CÁC TAI BIẾN ĐỊA CHẤT LIÊN QUAN Ở VÙNG BIỂN VIỆT NAM VÀ LÂN CẬN”. Vietnam Journal of Earth Sciences 33, no. 3 (February 7, 2012): 443–456. Accessed December 8, 2023. https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/391.