Anh, Trần Tuấn, GASKOV I.V., Trần Trọng Hòa, NEVOLKO P.A., Phạm Thị Dung, Bùi Ấn Niên, and Phạm Ngọc Cẩn. “ĐẶC ĐIỂM KHOÁNG VẬT - ĐỊA HÓA VÀ NGUỒN GỐC CÁC MỎ CHÌ - KẼM CẤU TRÚC LÔ GÂM, MIỀN BẮC VIỆT NAM”. Vietnam Journal of Earth Sciences 33, no. 3 (December 26, 2011): 393–408. Accessed March 5, 2024. https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/348.