Lý, Nguyễn Đức, Nguyễn Thanh, and Lê Thị Thúy Hiên. “GIỚI THIỆU PHƯƠNG PHÁP QUY TRÌNH XÁC LẬP, PHÂN VÙNG GIỚI HẠN TRƯỢT LỞ Ở SƯỜN DỐC CẤU TẠO TỪ ĐẤT ĐÁ KHÔNG ĐỒNG NHẤT DỌC ĐƯỜNG GIAO THÔNG VÙNG MIỀN NÚI”. Vietnam Journal of Earth Sciences 33, no. 3 (December 26, 2011): 386–392. Accessed June 5, 2023. https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/346.