Bình, Bùi Tiến. “MỘT SỐ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU MỚI RANH GIỚI MẶN NƯỚC DƯỚI ĐẤT VÙNG ĐỒNG BẰNG NAM BỘ”. Vietnam Journal of Earth Sciences 33, no. 3 (December 26, 2011): 377–385. Accessed March 2, 2024. https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/345.