Trung, Phạm Bá, and Lê Đình Mầu. “HIỆN TRẠNG XÓI LỞ - BỒI TỤ BỜ BIỂN TỈNH BÌNH THUẬN”. Vietnam Journal of Earth Sciences 33, no. 3 (December 26, 2011): 322–328. Accessed June 4, 2023. https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/339.