Tuyến, Đoàn Văn, and Đinh Văn Toàn. “ĐẶC ĐIỂM CẤU TRÚC ĐỘ DẪN ĐIỆN VÀ MỐI QUAN HỆ VỚI DỊ THƯỜNG ĐỊA NHIỆT Ở ĐỚI ĐỨT GÃY SÔNG HỒNG”. Vietnam Journal of Earth Sciences 33, no. 2 (December 22, 2011): 119–125. Accessed August 11, 2022. https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/286.