Tân, Mai Thanh, Phạm Văn Tỵ, Đặng Văn Bát, Lê Duy Bách, Nguyễn Biểu, Trần Nghi, and Lê Văn Dung. “MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM ĐỊA CHẤT PLIOCEN - ĐỆ TỨ, ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH KHU VỰC MIỀN TRUNG VÀ ĐÔNG NAM THỀM LỤC ĐỊA VIỆT NAM”. Vietnam Journal of Earth Sciences 33, no. 2 (December 22, 2011): 109–118. Accessed December 8, 2023. https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/285.