Triều, Cao Đình, Nguyễn Bá Duẩn, Đặng Thanh Hải, Ngô Gia Thắng, Bùi Anh Nam, and Nguyễn Đình Nguyên. “MỘT SỐ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU PHÂN BỐ SÒ, ĐIỆP KHU VỰC NGHỆ AN”. Vietnam Journal of Earth Sciences 33, no. 2 (December 21, 2011): 97–108. Accessed May 24, 2024. https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/284.