Cẩn, Phạm Ngọc, Trần Tuấn Anh, Trần Trọng Hòa, Phạm Thị Dung, Ngô Thị Phượng, Trần Quốc Hùng, Bùi Ấn Niên, Nguyễn Viết Ý, and Trần Văn Hiếu. “ĐẶC ĐIỂM QUẶNG HÓA VÀ KHOÁNG VẬT CÁC MỎ KẼM CHÌ KHU VỰC LÀNG HÍCH”. Vietnam Journal of Earth Sciences 33, no. 1 (December 21, 2011): 85–93. Accessed July 15, 2024. https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/281.