Hoàng, Nguyễn Văn, and Ứng Quốc Khang. “MÔ HÌNH THẤM NƯỚC MƯA PHỤC VỤ PHÂN TÍCH ỔN ĐỊNH SƯỜN DỐC KHU VỰC THỊ TRẤN CỐC PÀI - HUYỆN XÍN MẦN - TỈNH HÀ GIANG”. Vietnam Journal of Earth Sciences 33, no. 1 (December 21, 2011): 78–84. Accessed May 26, 2022. https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/280.