Phương, Nguyễn Hồng, Phạm Thế Truyền, and ADRIEN MOIRET. “ĐÁNH GIÁ NGUY CƠ BỊ TỔN THƯƠNG DO SÓNG THẦN CHO KHU VỰC ĐÔ THỊ THÀNH PHỐ NHA TRANG”. Vietnam Journal of Earth Sciences 33, no. 1 (December 21, 2011): 1–9. Accessed October 20, 2021. https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/266.