Sơn, Lê Tử. “Xác định Magnitude động đất địa phương ML dựa Trên số liệu trạm động đất Hà Nội Và Điện Biên”. Vietnam Journal of Earth Sciences 30, no. 3 (May 13, 2008): 351–356. Accessed March 21, 2023. https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/11790.