Vân, Nguyễn Khanh. “Sử dụng phương pháp Thang điểm Có trọng số đánh Giá tổng hợp tài Nguyên Khí hậu Cho Du lịch, nghỉ dưỡng (Tại một số Trung tâm Du lịch ở Việt Nam)”. Vietnam Journal of Earth Sciences 30, no. 4 (May 13, 2008): 356–362. Accessed May 18, 2022. https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/11769.