Sơn, Lê Tử, and Đinh Quốc Văn. “Thang năng lượng động đất địa phương (ML) Khu vực Tây Bắc Việt Nam”. Vietnam Journal of Earth Sciences 30, no. 4 (May 13, 2008): 345–349. Accessed February 25, 2024. https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/11767.