Hùng, Phạm Văn. “Đặc điểm đứt gẫy hoạt động vỡ Tai biến xói lở bờ biển vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ”. Vietnam Journal of Earth Sciences 30, no. 4 (May 13, 2008): 314–322. Accessed April 13, 2024. https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/11764.