An, Lê Đức, Uông Đình Khanh, Tống Phúc Tuấn, and Nguyễn Ngọc Thành. “Tai biến trượt lở sờn tại thị Xã Hà Giang Và vấn đề cảnh báo”. Vietnam Journal of Earth Sciences 30, no. 2 (May 13, 2008): 225–232. Accessed July 22, 2024. https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/11759.