Borisenko, A. S., Trần Trọng Hòa, V. I. Vasilev, N. K. Morsev, Vũ Văn Vấn, Ngô Thị Phượng, Hoàng Hữu Thành, Trần Tuấn Anh, and Phạm Thị Dung. “Phát hiện lần đầu Tiên khoáng vật Jonassonite - AuBi5S4 ở Việt Nam”. Vietnam Journal of Earth Sciences 30, no. 3 (May 13, 2008): 193–198. Accessed September 28, 2023. https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/11756.