Phương, Nguyễn Hồng, and Phạm Thế Truyền. “Đánh Giá Khả năng bị tổn thương Do động đất Cho Thành phố Hà Nội”. Vietnam Journal of Earth Sciences 30, no. 2 (May 13, 2008): 185–193. Accessed December 7, 2023. https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/11755.