Tô, Trần Đình. “Chuyển động hiện đại Vỏ Trái Đất vùng Sơn La Qua kết Quả đo GPS”. Vietnam Journal of Earth Sciences 30, no. 2 (May 13, 2008): 170–175. Accessed March 21, 2023. https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/11753.