Tuyến, Đoàn Văn, Đinh Văn Toàn, and Trịnh Việt Bắc. “Nghiên cứu nguồn địa nhiệt Cho phát triển năng lượng sạch ở Việt Nam”. Vietnam Journal of Earth Sciences 30, no. 2 (May 13, 2008): 153–160. Accessed June 8, 2023. https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/11751.