Vấn, Vũ Văn, Trần Trọng Hòa, A. S. Borisenco, Ngô Thị Phượng, Trần Tuấn Anh, Trần Hồng Lam, and Đặng Trung Thuận. “Đặc điểm địa chất, thành phần Và điều kiện hình thành kiểu khoáng hóa thạch Anh - vàng - bạc Khu vực Trảng Sim (Tuy Hòa, Phú Yên)”. Vietnam Journal of Earth Sciences 30, no. 2 (May 13, 2008): 113–118. Accessed December 1, 2023. https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/11743.