Phương, Tạ Hòa, Đặng Văn Bào, Nguyễn Văn Vượng, Vũ Cao Minh, and Phạm Văn Lực. “Một số Giá trị địa chất - cảnh Quan vùng Cao Nguyên đá Đồng Văn - Mèo Vạc đáp ứng xây dựng Công Viên Địa cảnh (Geopark)”. Vietnam Journal of Earth Sciences 30, no. 2 (May 13, 2008): 105–112. Accessed March 31, 2023. https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/11742.