Tùng, Văn Đức, and Trần Văn Thắng. “Đặc điểm đứt gãy tích cực Và hoạt động Tân kiến tạo Khu vực Na Pheo - Nậm Ty”. Vietnam Journal of Earth Sciences 30, no. 1 (May 13, 2008): 73–83. Accessed March 21, 2023. https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/11720.