Văn, Phan Thị Kim, and Bùi Trần Vượng. “Chất lượng nước ở Bắc Bình dựa Trên các kết Quả phân tích hóa học Và Vi Sinh”. Vietnam Journal of Earth Sciences 28, no. 4 (March 8, 2018): 484–497. Accessed March 1, 2024. https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/11698.