Vượng, Bùi Trần. “Quan trắc động thái nước dưới đất tại vùng Lê Hồng Phong”. Vietnam Journal of Earth Sciences 28, no. 4 (March 8, 2018): 446–457. Accessed April 21, 2024. https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/11695.