Học, Bùi, Phan Thị Kim Văn, Nguyễn Chí Nghĩa, and Phạm Khánh Huy. “Nghiên cứu địa chất thủy văn đồng vị vùng cát tỉnh Bình Thuận phục vụ quản Lý tầng chứa nước bổ Sung”. Vietnam Journal of Earth Sciences 28, no. 4 (March 8, 2018): 434–445. Accessed March 1, 2024. https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/11694.