Văn, Phan Thị Kim. “Nghiên cứu các nguồn nước tại Bắc Bình Trên Cơ sở phân tích các yếu tố Khí tượng”. Vietnam Journal of Earth Sciences 28, no. 4 (March 8, 2018): 422–433. Accessed April 21, 2024. https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/11693.