Giảng, Nguyễn Văn, Nguyễn Bá Duẩn, Lại Cao Khiêm, Lê Ngọc Thanh, and Nguyễn Quang Dũng. “Đặc điểm địa chất thủy văn vùng Bắc Bình, Bình Thuận Theo tài liệu địa vật Lý”. Vietnam Journal of Earth Sciences 28, no. 4 (March 8, 2018): 410–421. Accessed June 24, 2024. https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/11692.