An, Lê Đức, and Lại Huy Anh. “Đặc điểm địa hình Karst nhiệt đới Vịnh Hạ Long”. Vietnam Journal of Earth Sciences 28, no. 3 (March 8, 2018): 368–375. Accessed December 1, 2021. https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/11686.