Tích, Vũ Văn. “Tiến hóa biến chất của Granulit phức hệ Kan Nack Và Quá trình tạo Núi Indosini”. VIETNAM JOURNAL OF EARTH SCIENCES 28, no. 3 (March 8, 2018): 241–252. Accessed August 3, 2021. https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/11668.