Thịnh, Võ. “Về lịch sử hình thành Và phát triển địa hình hệ thống đảo Ven bờ Việt Nam”. Vietnam Journal of Earth Sciences 28, no. 2 (March 8, 2018): 210–214. Accessed June 29, 2022. https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/11662.