Liêm, Ngô Văn, Phan Trọng Trịnh, and Hoàng Quang Vinh. “Đứt gãy đang hoạt động Và động đất cực đại đới đứt gãy Sông Hồng Khu vực Lào Cai - Yên Bái”. Vietnam Journal of Earth Sciences 28, no. 2 (March 8, 2018): 110–120. Accessed June 27, 2022. https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/11651.