Huệ, Trần Trọng, Nguyễn Đức Rỡi, and Lâm Thúy Hoàn. “Khảo sát về Khả năng ô nhiễm phóng Xạ vùng Ven biển tỉnh Nam Định”. Vietnam Journal of Earth Sciences 28, no. 2 (March 8, 2018): 97–101. Accessed March 1, 2024. https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/11646.