Liệt, Đặng Văn. “Áp dụng phương pháp phân tử hữu hạn tính trường dị thường từ Khu vực ở Đồng bằng Sông Cửu Long”. Science of the Earth 28, no. 1 (March 5, 2018): 92–95. Accessed February 8, 2023. https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/11575.