Sơn, Lê Tử, Vũ Văn Chinh, Nguyễn Ngọc Thủy, Nguyễn Quốc Dũng, Nguyễn Văn Yêm, Nguyễn Đình Xuyên, Nguyễn Quốc Cường, Nguyễn Tiến Hùng, and Nguyễn Lê Minh. “Động đất Đô Lương, Nghệ An ngày 7/1 Và ngày 12/1 năm 2015”. Vietnam Journal of Earth Sciences 28, no. 1 (March 5, 2018): 51–60. Accessed December 1, 2023. https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/11570.