Sơn, Võ Thanh. “Hiện tượng dòng điện ngược xích đạo ở Việt Nam Và Ấn Độ”. Vietnam Journal of Earth Sciences 28, no. 1 (March 5, 2018): 43–50. Accessed May 22, 2022. https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/11569.