An, Lê Đức, Võ Thịnh, Ngô Anh Tuấn, and Nguyễn Ngọc Thành. “Khái quát về địa mạo Trường Sơn Nam Qua tuyến Kon Tum - Ba Tơ”. Vietnam Journal of Earth Sciences 28, no. 1 (March 5, 2018): 25–33. Accessed April 24, 2024. https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/11567.