Lân, Phạm Hoàng. “Các Yêu cầu đối với số liệu GPS, số liệu thủy chuẩn Và số liệu trọng lực Trong đo Cao GPS”. Vietnam Journal of Earth Sciences 29, no. 4 (May 13, 2014): 350–354. Accessed July 15, 2024. https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/11552.