Hải, Hà Quang. “Biến động lòng sông Đồng Nam Do hoạt động Khai thác cát”. Vietnam Journal of Earth Sciences 29, no. 3 (May 13, 2007): 261–266. Accessed June 15, 2024. https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/11540.