Bách, Lê Duy, Ngô Gia Thắng, and Cao Đình Triều. “Đặc điểm Kiến tạo Pliocen - Đệ Tứ vùng Đông Nam thềm lục địa Việt Nam”. Vietnam Journal of Earth Sciences 29, no. 3 (May 13, 2007): 218–227. Accessed June 25, 2022. https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/11531.