Sơn, Võ Thanh, Lưu Việt Hùng, and Hoàng Thái Lan. “Ảnh hưởng của dòng điện ngược xích đạo Lên biến Thiên từ của thành phần thẳng đứng Z Trên lãnh thổ Việt Nam Và sự Liên Quan tới tầng điện Ly”. Vietnam Journal of Earth Sciences 29, no. 3 (May 13, 2007): 201–207. Accessed December 1, 2021. https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/11529.