Vân, Nguyễn Khanh. “Nghiên cứu đánh Giá ảnh hưởng của Enso đến sự biến động của lượng mưa tháng ở Việt Nam”. Vietnam Journal of Earth Sciences 29, no. 2 (May 13, 2007): 186–192. Accessed June 25, 2022. https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/11527.