An, Lê Đức, Lại Huy Anh, Uông Đình Khanh, Võ Thịnh, Tống Phúc Tuấn, and Nguyễn Ngọc Thanh. “Đánh Giá dự báo Tai biến trượt lở sườn vùng Phong Châu - Chí Viễn (huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng)”. Vietnam Journal of Earth Sciences 29, no. 2 (May 13, 2007): 97–103. Accessed December 1, 2021. https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/11516.