Lân, Phạm Hoàng, and Đào Chí Cường. “Xác định độ Cao đỉnh Fansipan Theo số liệu GPS, thủy chuẩn, trọng lực Và địa hình”. Vietnam Journal of Earth Sciences 29, no. 1 (May 13, 2007): 83–87. Accessed May 21, 2022. https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/11513.