Tân, Mai Thành, and Phan Trọng Trịnh. “Nghiên cứu biến động bờ biển Thừa Thiên - Huế bằng viễn thám”. Vietnam Journal of Earth Sciences 29, no. 1 (May 13, 2007): 18–29. Accessed May 26, 2022. https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/11506.