Nghi, Trần, Hoàng Anh Khiển, Đỗ Văn Long, Nguyễn Thanh Lan, and Đinh Xuân Thành. “Lịch sử phát triển các thành tạo địa chất Holocen vùng Hưng Yên - Phủ Lý Trong mối Quan hệ với Pha biển tiến Flandrian Khu vực Đồng bằng Sông Hồng”. Vietnam Journal of Earth Sciences 26, no. 4 (December 30, 2004): 313–318. Accessed June 24, 2024. https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/11494.