Thoa, Nguyễn Thị Kim, Đặng Trần Huyên, B. B. EllWood, Lưu Thị Phương Lan, and Đoàn Nhật Trưởng. “Nghiên cứu Ranh giới Permi - Trias Trên các hệ tầng đá vôi vùng Đông Bắc Việt Nam bằng phương pháp cổ Sinh Và địa từ MSEC”. Vietnam Journal of Earth Sciences 26, no. 3 (September 30, 2004): 222–232. Accessed April 22, 2024. https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/11483.