Toán, Nhâm Văn, and Lại Kim Bảng. “Chỉ Tiêu ‘nhiệt lượng giới hạn’ Và sự lựa chọn mục đích Khai thác mỏ Than bùn”. Vietnam Journal of Earth Sciences 26, no. 2 (July 13, 2004): 188–190. Accessed May 23, 2024. https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/11477.